dilluns, 20 de juny del 2011

EXPERIMENTS AMB PLANTES: CREIXEMENT EN DIFERENTS TIPUS DE TERRA

QUIN ÉS EL MILLOR TIPUS DE TERRA PER PLANTAR-HI?

NECESSITES:
5 testos, amb un orifici en el fons per drenar l'aigua del reg.
10 llavors per plantar-ne dues a cada test (poden ser de llenties o cigrons o altres de creixement ràpid)
 Utilitza 5 tipus diferents de terra. Nosaltres fem servir:
1. Sauló, sense adob vegetal
2. Sorra
3. Materials de rebuig d'una construcció, amb pedres, terra, trossos de fusta...
4. Terra del bosc, amb cucs, fulles en descomposició i petites branquetes
5. Terra adobada comprada en el viver

PROCEDIMENT:
Marca cada test amb un número.
Sembra les parelles de llavors i col·loca-hi a sobre la terra corresponent.
Rega cada test.
Deixa'ls fora de casa o a prop d'una finestra.
Manten humida la terra mentre duri l'experiment.
Porta un registre del temps que cada llavor necessita per germinar.
Apunta el seu creixement en una fitxa d'observacions.
RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
Després d'uns dies les llavors comencen a germinar:

 
1. Les llavors que vàrem plantar dins el sauló ens donen una sorpresa i són les primeres en germinar.

 2. De les plantades a la sorra: una està creixent, l'altra no ho fa.

 3. Les que vàrem sembrar dins els materials de rebuix d'obra quasi no es veuen.

 4. Les dues sembrades en terra de bosc estan creixent molt bé i amb molta força.

 5. De les que es van sembrar en terra adobada de viver, una llavor és molt petita, però l'altra s'ha fet gegant, la més gran de totes.
 CONCLUSIONS
La terra adobada o rica en nutrients és la més favorable per fer creixer bé les plantes.

dissabte, 18 de juny del 2011

EXPERIMENTS AMB PLANTES: OSMOSI


L'AIGUA POT DESPLAÇAR-SE A TRAVÉS D'UNA MEMBRANA?


NECESSITES: 
Panses o qualsevol fruita seca.
Un got d'aigua


PROCÉS:
Col·loca les panses dins el got amb aigua i espera unes hores.

RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
Les panses estan seques per dins i l'aigua que les envolta comença a introduir-s'hi atravessant la membrana exterior de les cel·lules. Quan aquestes estan plenes d'aigua, les panses es veuen rodones i inflades.
 

CONCLUSIÓ:
Per un procés d'OSMOSI l'aigua es mou a través d'una membrana, d'un lloc on està més concentrada a un altre amb menys concentració.

EXPERIMENTS AMB PLANTES: ABSORCIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS NUTRIENTS


COM OBTENEN LES PLANTES ELS SEUS NUTRIENTS?

NECESSITES:
Dues tiges d'api amb fulles
Dos recipients amb aigua
SucrePROCEDIMENT:
Posa aigua a cada recipient, fins a la meitat.
Afegeix sucre en un recipient i marca'l: aigua amb sucre
Marca l'altre recipient: aigua sola.
Col·loca una tija d'api dins cada recipient.

RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
Després de 48 hores podràs tastar les fulles de cada tija i notaràs la diferència de gust. Serà més dolça la que estava en contacte amb aigua i sucre.

CONCLUSIÓ:
La planta absorbeix amb l'arrel i dissolts en aigua els nutrients que necessita. Mitjançant la tija els transporta fins a les fulles.

EXPERIMENTS AMB PLANTES: LA TRANSPIRACIÓ


COM CIRCULA L'AIGUA A TRAVÉS DE LES PLANTES?

NECESSITES:
Una planta amb fulles
Cinta adhesiva
Una bossa de plàstic transparent

PROCEDIMENT:
Tapa algunes fulles de la planta amb la bossa de plàstic i llíga-la fermament amb la cinta adhesiva.
Deixa la planta al sol durant dues o tres hores.
Observa l'interior de la bossa.


RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
A l'interior de la bossa comencen a acumular-se diminutes gotetes d'aigua, com quan el vapor entela un vidre
 
CONCLUSIONS:
Les plantes absorbeixen aigua per l'arrel. A través de la tija la fan arribar fins a les fulles. Allí surt a l'exterior pels estomes. 
Alguns arbres poden arribar a “transpirar” quasi 7.000 kilos d'aigua en 24 hores!

És per això que els boscos contribueixen a la humitat d'una zona aportant a l'atmosfera molta aigua.

EXPERIMENTS AMB PLANTES: L'AIGUA AGUANTA LA PLANTA


L'AIGUA AJUDA A MANTENIR ERECTA LA PLANTA?

NECESSITES:
Un recipient amb aigua i un altre sense
Dues tiges mústigues d'api, que estiguin dèbils i corbades.

PROCEDIMENT:
Demana a un adult que talli la part inferior de les tiges de l'api per deixar ben oberts els conductes que absorbeixen l'aigua.
Posa una de les tiges dins el recipient amb aigua durant un dia. L'altre tija la deixes en el segon recipient sense aigua.


RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
Al segon dia podràs observar que la tija que estava en contacte amb l'aigua ha recobrat la seva fermesa, mentre que l'altra està encara més mústiga.

CONCLUSIONS:


L'aigua entra a la tija pels seus XILEMES, conductes que porten la saba ascendent des de l'arrel fins a les fulles aportant aigua a les cel·lules de la planta.
Quan aquestes cel·lules estan plenes mantenen la planta rígida. Si perden l'aigua es "desinflen" i la planta es marceix.

EXPERIMENTS AMB PLANTES: ELS ESTOMES


LES FULLES DE LES PLANTES, PER ON PRENEN ELS GASOS DE L'AIRE?
 

NECESSITES:
Una planta amb fulles
Vaselina

 

PROCEDIMENT:
Recobreix amb força vaselina l'anvers (superficie superior) de 4 fulles de la planta.
Recobreix amb força vaselina el revers (superfície inferior) d'altres 4 fulles.


RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
Després d'observar-les comprovaràs, al cap d'aproximadament una setmana, que les fulles que tenen la vaselina en el revers moren, les altres segueixen igual. 


CONCLUSIÓ:
Al revers de les fulles hi ha els ESTOMES, uns petits orificis que permeten la circulació dels gasos de l'aire. La vaselina obstrueix aquests orificis de les fulles que ja no poden rebre el diòxid de carboni necessari ni eliminar l'excés d'oxigen.

dimecres, 8 de juny del 2011

PLANTES I ANIMALS DEL NOSTRE ENTORN

Trobarás molta informació sobre les plantes i animals del nostre entorn, clicant la imatge de sota i en els seus enllaços


dissabte, 16 d’abril del 2011

EXPERIMENTS AMB LES PLANTES: EL CREIXEMENT

Com influeix en el creixement de les plantes la llum, el terra i l'aigua?


PENSA I ESCRIU AL TEU QUADERN LES TEVES HIPÒTESIS
COMPROVA-LES FENT EL SEGÜENT EXPERIMENT I APUNTA LES CONCLUSIONS

NECESSITES:
-         - Llavors del que vulguis plantar: llenties, cigrons, mongetes...
-      - 8 recipients de iogurt, un per cada variable estudiada. Si són de vidre podràs observar millor el creixement de les arrels
-      - Gomets negres, grocs i blaus per marcar els recipients segons les variables
-      - Cotó fluix i terra on plantar les llavors
-      - Regadora (gerro o ampolla d’aigua)
-      - Material per enfosquir els recipients que no han de rebre llum (caixa tancada, cobert per enfosquir...)
-      - Regla o metro per mesurar el creixement obtingut
-      - Càmera de fotos per registrar les imatges observades
-      - Fitxa de recollida de dades i observacions
-      - Gràfica de barres per visualitzar els resultats de l’experiment
-        
PROCEDIMENT:
-   1. Planta llavors de llenties (o cigrons) dins 4 iogurts de vidre plens de cotó fluix
-   2. Planta llavors de llenties (o cigrons) dins 4 iogurts de vidre plens de terra
-   3. Col·loca en un lloc fosc 2 dels iogurts plantats en cotó fluix i 2 dels plantats en terra. Tots quatre amb un gomet negre (significant: sense llum). Per saber quins d’ells has de regar afegeix un gomet blau (significant: amb reg) a un de cotó fluix i a un de terra. 
-   4. Col·loca en un lloc il·luminat pel sol els altres iogurts amb cotó fluix i amb terra. Tots quatre amb un gomet groc (significant: amb llum). Per saber quins d’ells has de regar afegeix un gomet blau (significant: amb reg) a un de cotó fluix i a un de terra.  
-   5. Rega un cop a la setmana els del gomet blau, amb la precaució de no cobrir les llavors amb l’aigua.
-   6. Cada setmana observa i apunta a la fitxa de recollida de dades les variacions observades: naixement de la tija, de les arrels, color de la planta, mida de la planta...
-   7. Acabat l’experiment apunta les conclusions i fes els gràfics de barres corresponents
    RESULTAT DE L'EXPERIMENT
Quines llavors han crescut més: les il·luminades o les enfosquides, les regades o les que no s'han regat, les plantades a terra o les plantades dins el cotó? 
Per què creus que ha passat tot això?
Quins colors tenen les plantes que estaven enfosquides? 
Per què deu haver passat?
Cap a on s'ha inclinat la tija? 
Per què deu passar? 

diumenge, 10 d’abril del 2011

EXPERIMENTS AMB L'AIRE:L'AIRE A REACCIÓ

Què passa quan desinflem un globus?
PENSA I ESCRIU LA TEVA HIPÒTESI AL TEU QUADERN.
COMPROVA-LA AMB EL SEGÜENT EXPERIMENT I APUNTA LES CONCLUSIONS.

NECESSITES:
- un globus
- una canyeta de xuclar líquids
- un cordill prim
- cinta adhesiva

PROCEDIMENT:
1. passa el cordill per dins la canyeta
2. lliga els dos caps del cordill tensat entre dues cadires formant una línea el més recta possible
3. infla el globus i subjecta-li el coll amb els dits per impedir que l'aire surti
4. enganxa el globus a la canyeta amb la cinta adhesiva
5. deixa sortir l'aire del globus treient els dits


RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
Com si fos un avió a reacció, el globus es desplaçarà en direcció contraria a la sortida de l'aire a mida que es vagi desinflant.

EXPERIMENTS AMB L'AIRE:L'AIRE CALENT I EL FRED TENEN PRESSIONS DIFERENTS

Què li passarà a una ampolla plena d'aigua calenta si li treus l'aigua i li poses el tap?
PENSA I ESCRIU LA TEVA HIPÒTESI AL TEU QUADERN.
COMPROVA-LA AMB EL SEGÜENT EXPERIMENT I APUNTA LES CONCLUSIONS.

NECESSITES:
- una ampolla de plàstic
- un embut
- aigua molt calenta
- un adult-acompanyant.

PROCEDIMENT PER FER L'EXPERIMENT:
1. demana a l'adult que bulli l'aigua
2. després que ompli l'ampolla amb l'aigua calenta utilitzant l'embut
3. espera dos minuts i buida l'ampolla.
4. tapa l'ampolla, que encara estarà calenta.


RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
L'ampolla calenta, un cop tapada es comprimirà a causa de la major pressió de l'aire exterior (fred) sobre l'aire de l'interior (calent)

EXPERIMENTS AMB L'AIRE: EFECTES DE BAIXA PRESSIÓ

Què passarà si bufes o engegues un ventilador entre dos globus inflats?
PENSA I ESCRIU LA TEVA HIPÒTESI AL TEU QUADERN.
COMPROVA-LA AMB EL SEGÜENT EXPERIMENT I APUNTA LES CONCLUSIONS.

NECESSITES:
- dos globus
- dues cintes per lligar-los
- un llistó d'uns 40 cm
- un ventilador

PROCEDIMENT:
1. infla els globus fins a uns 20 cm de diàmetre
2. lliga amb una cinta cada globus a cada extrem del llistó.
3. bufa fort entre els dos globus o engega un ventilador entremig d'ells.


RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
Els globus, el lloc de separar-se s'ajunten a causa de la baixa pressió que resulta al moure's l'aire que hi havia entre els globus.

EXPERIMENTS AMB L'AIRE: EL PES I LA PRESSIÓ DE L'AIRE

1. Què passarà si amb un llistó de fusta fem palanca per desplaçar un paper aplanat?
2. Què passarà si amb un llistó de fusta fem palanca per desplaçar un paper igual, però arrugat i fet una bola?
PENSA I ESCRIU LES TEVES HIPÒTESIS AL TEU QUADERN.
COMPROVA-LES AMB ELS SEGÜENTS EXPERIMENTS I APUNTA LES CONCLUSIONS.

NECESSITES:
- dos papers tamany Din A3
- un o dos llistons de fusta plana
- una taula

PROCEDIMENT PER FER L'EXPERIMENT 1:
1. situa un llistó en equilibri sobre el cantó de la taula
2. posa un dels papers aplanat al damunt de la part del llistó que està sobre la taula
3. pica sobre la part del llistó que surt de la taula per fer palanca i intentar moure el paper
RESULTAT DE L'EXPERIMENT 1:
El paper dificilment es desplaça a causa del pes i pressió que l'aire exerceix a sobre.PROCEDIMENT PER FER L'EXPERIMENT 2:
1. situa un altre llistó en equilibri sobre el cantó de la taula
2. posa un paper igual que el d'abans, però arrugat i fet una bola al damunt de la part del llistó que està sobre la taula
3. pica sobre la part del llistó que surt de la taula per fer palanca i intentar moure el paper

RESULTAT DE L'EXPERIMENT 2:
La bola de paper surt disparada ja que és més petit el pes i la pressió que l'aire exerceix a sobre de la seva menor superficie.

EXPERIMENTS AMB L'AIRE: LA FORÇA DEL BUIT

1. Què passarà si fas un petit forat a la base d'una ampolla plena d'aigua, amb el tap ben roscat?
2. Què passarà si tapes un got ple d'aigua amb una cartolina i l'inverteixes?
PENSA I ESCRIU LES TEVES HIPÒTESIS AL TEU QUADERN.
COMPROVA-LES AMB ELS SEGÜENTS EXPERIMENTS I APUNTA LES CONCLUSIONS.

NECESSITES:
- una ampolla de plàstic tapada, plena d'aigua
- un punxó
- un got ple d'aigua
- un tros de cartolina per tapar el got
- un recipient gran sobre el qual fer l'experiment
- un adult-acompanyant

PROCEDIMENT PER FER L'EXPERIMENT 1:
1. demana a l'adult que foradi amb el punxó la base de l'ampolla 
2. subjecta l'ampolla en posició vertical sobre el recipient gran

3. si no prems l'ampolla no sortiran més que unes gotetes d'aigua.
4. prova de destapar l'ampolla...

RESULTAT DE L'EXPERIMENT 1:
L'aigua de dins l'ampolla no surt mentre es manté l'ampolla tapada i sense pressionar-la. La pressió exterior de l'aire per ocupar l'espai de l'aigua impedeix que surti aigua pel forat de la base.

PROCEDIMENT PER FER L'EXPERIMENT 2
1. tapa la boca del got ple d'aigua amb el tros de cartolina

2. inverteix el got subjectant la cartolina  en contacte amb el got
3. retira la mà que subjectava la cartolinaRESULTAT DE L'EXPERIMENT 2:
L'aigua de dins el got no cau. El motiu és què l'aire exterior pressiona la cartolina cap amunt intentant ocupar l'espai que ha de deixar l'aigua. Aquesta pressió impedeix que caigui la cartolina i l'aigua. 

EXPERIMENTS AMB L'AIRE: L'AIRE PESA

Què pesa més un globus inflat o un de igual, però desinflat?
PENSA I ESCRIU LA TEVA HIPÒTESI AL TEU QUADERN.
COMPROVA-LA AMB EL SEGÜENT EXPERIMENT I APUNTA LES CONCLUSIONS.

NECESSITES:
- dos globus iguals
- una balança de dos braços
- dues cintes iguals per lligar els globus

PROCEDIMENT:
1. subjecte amb una cinta un globus desinflat a cada braç de la balança.
2. la balança manté l'equilibri si els globus són iguals
3. infla un dels globus i torna'l a subjectar al seu braç de la balança.

RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
El globus inflat fa inclinar la balança cap al seu costat.

EXPERIMENTS AMB L'AIRE: L'AIRE OCUPA UN ESPAI


Queda buida una ampolla si li treiem tota l'aigua de l'interior? 
PENSA I ESCRIU LA TEVA HIPÒTESI AL TEU QUADERN
COMPROVA-LA AMB EL SEGÜENT EXPERIMENT I APUNTA LES CONCLUSIONS.


NECESSITES:

- Una ampolla d'aigua, de plàstic
- Un globus desinflat
- Unes tisores
- Un adult-acompanyant


PROCEDIMENT PER FER L'EXPERIMENT:
1. Introdueix el globus desinflat dins l'ampolla
2. enganxa el coll del globus al coll de l'ampolla

3. bufa per inflar el globus

4. si no s'ha inflar el globus, comprimeix l'ampolla tot el que puguis i veuràs com el globus s'infla sol, o retalla la base de l'ampolla i intentar inflar el globus de nou.


RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
El globus no s'infla perquè l'ampolla ja està plena d'aire. Quan comprimeixis l'ampolla l'aire que contenia inflarà el globus, i si la forades el globus es podrà inflar en desplaçar cap a fora l'aire de dins l'ampolla.

EXPERIMENTS AMB L'AIRE : L'OXIGEN I LA COMBUSTIÓ

1. Com apagar la flama d'una espelma sense tocar-la amb res ni bufar-la?
2. Si tapes dues espelmes iguals enceses amb recipients de mides diferents, quina s'apagarà abans?


PENSA I ESCRIU LES TEVES HIPÒTESIS AL TEU QUADERN.
COMPROVA-LES AMB ELS SEGÜENTS EXPERIMENTS I APUNTA LES CONCLUSIONS.

NECESSITES:
- una safata amb aigua
- dues petites espelmes
- un encenedor
- dos gots o recipients transparents de mides diferents
- un adult que t'ajudi amb el foc 

PROCEDIMENT PER FER L'EXPERIMENT 1:
1. encén una espelma i col·loca-la sobre la safata
2. tapa-la amb un gotRESULTAT DE L'EXPERIMENT 1:
L'espelma s'apaga en acabar-se l'oxigen de dins el recipient que la cobreix, i l'aigua puja de nivell per ocupar l'espai que abans ocupava l'oxigen.PROCEDIMENT PER FER L'EXPERIMENT 2:
1. encén les dues espelmes i col·loca-les sobre la safata
2. tapa cada una amb un got de diferent mida.


RESULTAT DE L'EXPERIMENT 2:
L'espelma que primer s'apaga és la coberta per un recipient més petit ja que conté menys oxigen per fer la combustió.dilluns, 7 de febrer del 2011

L'AIGUA I L'AIRE

Accedeix als continguts i als jocs del tema de l'aigua i de l'aire clicant els cartells de la imatge