dilluns, 20 de juny del 2011

EXPERIMENTS AMB PLANTES: CREIXEMENT EN DIFERENTS TIPUS DE TERRA

QUIN ÉS EL MILLOR TIPUS DE TERRA PER PLANTAR-HI?

NECESSITES:
5 testos, amb un orifici en el fons per drenar l'aigua del reg.
10 llavors per plantar-ne dues a cada test (poden ser de llenties o cigrons o altres de creixement ràpid)
 Utilitza 5 tipus diferents de terra. Nosaltres fem servir:
1. Sauló, sense adob vegetal
2. Sorra
3. Materials de rebuig d'una construcció, amb pedres, terra, trossos de fusta...
4. Terra del bosc, amb cucs, fulles en descomposició i petites branquetes
5. Terra adobada comprada en el viver

PROCEDIMENT:
Marca cada test amb un número.
Sembra les parelles de llavors i col·loca-hi a sobre la terra corresponent.
Rega cada test.
Deixa'ls fora de casa o a prop d'una finestra.
Manten humida la terra mentre duri l'experiment.
Porta un registre del temps que cada llavor necessita per germinar.
Apunta el seu creixement en una fitxa d'observacions.
RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
Després d'uns dies les llavors comencen a germinar:

 
1. Les llavors que vàrem plantar dins el sauló ens donen una sorpresa i són les primeres en germinar.

 2. De les plantades a la sorra: una està creixent, l'altra no ho fa.

 3. Les que vàrem sembrar dins els materials de rebuix d'obra quasi no es veuen.

 4. Les dues sembrades en terra de bosc estan creixent molt bé i amb molta força.

 5. De les que es van sembrar en terra adobada de viver, una llavor és molt petita, però l'altra s'ha fet gegant, la més gran de totes.
 CONCLUSIONS
La terra adobada o rica en nutrients és la més favorable per fer creixer bé les plantes.

dissabte, 18 de juny del 2011

EXPERIMENTS AMB PLANTES: OSMOSI


L'AIGUA POT DESPLAÇAR-SE A TRAVÉS D'UNA MEMBRANA?


NECESSITES: 
Panses o qualsevol fruita seca.
Un got d'aigua


PROCÉS:
Col·loca les panses dins el got amb aigua i espera unes hores.

RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
Les panses estan seques per dins i l'aigua que les envolta comença a introduir-s'hi atravessant la membrana exterior de les cel·lules. Quan aquestes estan plenes d'aigua, les panses es veuen rodones i inflades.
 

CONCLUSIÓ:
Per un procés d'OSMOSI l'aigua es mou a través d'una membrana, d'un lloc on està més concentrada a un altre amb menys concentració.

EXPERIMENTS AMB PLANTES: ABSORCIÓ I DISTRIBUCIÓ DELS NUTRIENTS


COM OBTENEN LES PLANTES ELS SEUS NUTRIENTS?

NECESSITES:
Dues tiges d'api amb fulles
Dos recipients amb aigua
SucrePROCEDIMENT:
Posa aigua a cada recipient, fins a la meitat.
Afegeix sucre en un recipient i marca'l: aigua amb sucre
Marca l'altre recipient: aigua sola.
Col·loca una tija d'api dins cada recipient.

RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
Després de 48 hores podràs tastar les fulles de cada tija i notaràs la diferència de gust. Serà més dolça la que estava en contacte amb aigua i sucre.

CONCLUSIÓ:
La planta absorbeix amb l'arrel i dissolts en aigua els nutrients que necessita. Mitjançant la tija els transporta fins a les fulles.

EXPERIMENTS AMB PLANTES: LA TRANSPIRACIÓ


COM CIRCULA L'AIGUA A TRAVÉS DE LES PLANTES?

NECESSITES:
Una planta amb fulles
Cinta adhesiva
Una bossa de plàstic transparent

PROCEDIMENT:
Tapa algunes fulles de la planta amb la bossa de plàstic i llíga-la fermament amb la cinta adhesiva.
Deixa la planta al sol durant dues o tres hores.
Observa l'interior de la bossa.


RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
A l'interior de la bossa comencen a acumular-se diminutes gotetes d'aigua, com quan el vapor entela un vidre
 
CONCLUSIONS:
Les plantes absorbeixen aigua per l'arrel. A través de la tija la fan arribar fins a les fulles. Allí surt a l'exterior pels estomes. 
Alguns arbres poden arribar a “transpirar” quasi 7.000 kilos d'aigua en 24 hores!

És per això que els boscos contribueixen a la humitat d'una zona aportant a l'atmosfera molta aigua.

EXPERIMENTS AMB PLANTES: L'AIGUA AGUANTA LA PLANTA


L'AIGUA AJUDA A MANTENIR ERECTA LA PLANTA?

NECESSITES:
Un recipient amb aigua i un altre sense
Dues tiges mústigues d'api, que estiguin dèbils i corbades.

PROCEDIMENT:
Demana a un adult que talli la part inferior de les tiges de l'api per deixar ben oberts els conductes que absorbeixen l'aigua.
Posa una de les tiges dins el recipient amb aigua durant un dia. L'altre tija la deixes en el segon recipient sense aigua.


RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
Al segon dia podràs observar que la tija que estava en contacte amb l'aigua ha recobrat la seva fermesa, mentre que l'altra està encara més mústiga.

CONCLUSIONS:


L'aigua entra a la tija pels seus XILEMES, conductes que porten la saba ascendent des de l'arrel fins a les fulles aportant aigua a les cel·lules de la planta.
Quan aquestes cel·lules estan plenes mantenen la planta rígida. Si perden l'aigua es "desinflen" i la planta es marceix.

EXPERIMENTS AMB PLANTES: ELS ESTOMES


LES FULLES DE LES PLANTES, PER ON PRENEN ELS GASOS DE L'AIRE?
 

NECESSITES:
Una planta amb fulles
Vaselina

 

PROCEDIMENT:
Recobreix amb força vaselina l'anvers (superficie superior) de 4 fulles de la planta.
Recobreix amb força vaselina el revers (superfície inferior) d'altres 4 fulles.


RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
Després d'observar-les comprovaràs, al cap d'aproximadament una setmana, que les fulles que tenen la vaselina en el revers moren, les altres segueixen igual. 


CONCLUSIÓ:
Al revers de les fulles hi ha els ESTOMES, uns petits orificis que permeten la circulació dels gasos de l'aire. La vaselina obstrueix aquests orificis de les fulles que ja no poden rebre el diòxid de carboni necessari ni eliminar l'excés d'oxigen.

dimecres, 8 de juny del 2011

PLANTES I ANIMALS DEL NOSTRE ENTORN

Trobarás molta informació sobre les plantes i animals del nostre entorn, clicant la imatge de sota i en els seus enllaços