dilluns, 20 de juny de 2011

EXPERIMENTS AMB PLANTES: CREIXEMENT EN DIFERENTS TIPUS DE TERRA

QUIN ÉS EL MILLOR TIPUS DE TERRA PER PLANTAR-HI?

NECESSITES:
5 testos, amb un orifici en el fons per drenar l'aigua del reg.
10 llavors per plantar-ne dues a cada test (poden ser de llenties o cigrons o altres de creixement ràpid)
 Utilitza 5 tipus diferents de terra. Nosaltres fem servir:
1. Sauló, sense adob vegetal
2. Sorra
3. Materials de rebuig d'una construcció, amb pedres, terra, trossos de fusta...
4. Terra del bosc, amb cucs, fulles en descomposició i petites branquetes
5. Terra adobada comprada en el viver

PROCEDIMENT:
Marca cada test amb un número.
Sembra les parelles de llavors i col·loca-hi a sobre la terra corresponent.
Rega cada test.
Deixa'ls fora de casa o a prop d'una finestra.
Manten humida la terra mentre duri l'experiment.
Porta un registre del temps que cada llavor necessita per germinar.
Apunta el seu creixement en una fitxa d'observacions.
RESULTAT DE L'EXPERIMENT:
Després d'uns dies les llavors comencen a germinar:

 
1. Les llavors que vàrem plantar dins el sauló ens donen una sorpresa i són les primeres en germinar.

 2. De les plantades a la sorra: una està creixent, l'altra no ho fa.

 3. Les que vàrem sembrar dins els materials de rebuix d'obra quasi no es veuen.

 4. Les dues sembrades en terra de bosc estan creixent molt bé i amb molta força.

 5. De les que es van sembrar en terra adobada de viver, una llavor és molt petita, però l'altra s'ha fet gegant, la més gran de totes.
 CONCLUSIONS
La terra adobada o rica en nutrients és la més favorable per fer creixer bé les plantes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada